دوخت و برش

این واحد در واقع تکمیل کننده فرآیندهای قبلی می ­باشد. در این واحد انواع فیلم های تولید و چاپ شده به صورت های مختلف طبق درخواست مشتری دوخت و برش می شوند.

این شرکت دارای خطوط متعدد دوخت از جمله: دوخت دسته تقویتی، دوخت دسته زنبیلی، دوخت دسته رکابی و دوخت دسته انگشتی می باشد.