چاپ لفافه های پلاستیکی

چاپ لفافه های پلاستیکی

 چاپ :

چاپ لفافه های پلاستیکی با عرض مفید ۱۲۷۰ میلی متر و لمینت 
مواد قابل استفاده در چاپ :
–  BOPP متالایز ۱۵ میکرون
–  BOPP غیر متالایز ۱۵ میکرون
–  پلی اتیلن ۲۰ میکرون