تولید فیلم های پلی اتیلن

تولید فیلم های پلی اتیلن

فیلم های پلی اتیلن تک لایه و سه لایه، پلی اتیلن سنگین و پلی پروپیلن

 

 فیلم های پلی اتیلن تک لایه و سه لایه

(LDPE-LLDPE)

–  ماکزیمم قطر رول تولیدی ۱۰۰۰ میلی متر

–  ضخامت ۳۰۰ – ۲۰ میکرون

–  عرض ۱۴۰۰ – ۱۰۰ میلی متر

 

 فیلم پلی اتیلن سنگین ( نایلکس HDPE )

–  ماکزیمم قطر رول تولیدی ۱۰۰۰ میلی متر

–  ضخامت ۲۰۰- ۱۰ میکرون

–  عرض ۱۰۰۰ – ۲۰۰ میلی متر

 

 فیلم پلی پروپیلن ( سلفان PP ) 

–  ماکزیمم قطر رول تولیدی ۵۰۰ میلی متر

–  ضخامت ۲۰۰ – ۴۰ میکرون

–  عرض ۵۰۰- ۸۰ میلی متر