ایرانیان

مارس 13, 2018

واحد جدید

امروزه ، تکنولوژی جدید و پیشرفتهایی که در ساخت کالاها صورت گرفته جامعه را به سرعت تغییر داده است. نیازهای بازار مصرف ، توزیع و ظرفیت […]
مارس 13, 2018

کنترل کیفیت پلاستیک ایرانیان

• کنترل کیفیت : واحد کنترل کیفیت شرکت پلاستیک ایرانیان به منظور ارتقاء سطح کیفیت محصولات تولیدی خود در دو بخش مجزا تمامی مراحل تولید از ورود […]