طراحی


واحد بازاریابی و فروش مسئول تعیین خط مشی فروش و بازاریابی شرکت در راستای دستیابی به درآمد پیش بینی شده ، شناسایی نیازهای مشتری، تحقیقات بازار، تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدها، عرضه و فروش محصولات شرکت در بازارهای داخلی و صادرات و امور پشتیبانی محصولات می باشد. همکاران ما در این بخش،ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مهندسی فروش را وظیفه خود می دانند  و قبل از خرید کالا  مشاوره های لازم در خصوص افزایش نوع کاربری کالا همراه با کاهش هزینه ی آن را به مشتریان خود  ارائه می دهند. در این واحد درخواست مشتری بصورت کتبی یا شفاهی دریافت شده و پیش فاکتور ویا قرارداد صادر می گردد. پس از عقد قرارداد و تبادلات اسناد مالی، سفارش جهت طراحی و یا تولید به واحد های مربوطه ارجا داده می شود.